Bリーグ1部・京都ハンナリーズを運営する「スポーツコミュニケーションKYOTO」の社長に、森田鉄兵氏(39)が今季新たに就任した。メインス…