Snowscapes of Kyoto

photo
Adashino Nenbutsu-ji Temple ( Ukyo-ku,Kyoto City )